Matus

Jeesus ütles: “Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks.” (Johannese ev. 11,25j).
“Me teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elame Jumala käest, käteta tehtud igavene hoone taevas, .. sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud.” (2.Korintose 5,1.10).

Matus

Kristlik matustetalitus aitab hingel lahkuda sellest maailmast ja jõuda taevasse. Ka on see vajalik omastele rahu leidmiseks.

Lähedase inimese surma puhul on omastel kiirlaenude kõigepealt tarvis ühendust võtta koguduse õpetajaga, et täita vajalikud dokumendid ning leppida kokku talituse läbiviimise aeg ja koht.

Matusetalitust võib läbi viia kirikus, kodus, koduõuel või tavandibüroo saalis, mille järel sõidetakse ühiselt surnuaiale ning kus matusetalitus jätkub. Talitust võib lühendatult läbi viia ka ainult surnuaial.

Matusetalituse juurde kuuluvad väikelaen ühiselt lauldavad laulud ning muusika (oreli, süntesaatori, viiuli, flöödi või puhkpilliansambli esituses). Laulmiseks tehakse laululehed, mis osalejatele ka mälestuseks jäävad

Surnute mälestamine

Lahkunuid võib mälestada igal jumalateenistusel.

Kindlad lahkunute mälestamise ajad on: hingedepäeval, igavikupühapäeval ning surnuaiapühal, mis toimub enamasti suvekuudel varem etteteatatud ajal. Traditsiooniliselt mälestatakse lahkunuid ka 40 päeva peale surma, nende sünni- või surma-aastapäeval või mõnel pikalainat muul tähtpäeval. Mälestamise korraldamiseks on tarvis enne jumalateenistuse või surnuaiapüha algust tuua õpetaja kätte andmed lahkunu kohta paberile kirjutatuna.

Konfirmatsioon ehk Leer

Lapsena ristimisel tunnistavad lapse eest usku tema vanemad ja ristivanemad. Täiskasvanuks saades tuleb inimesel oma usku ise tunnistada, milleks on tarvilik käia leeris ehk konfirmatsioonis.

Enne leeriõnnistuse saamist tuleb käia koguduse õpetaja juures tundides, kus seletatakse usu olemust, Piiblit, kiriku ülesannet ja palju muud. Peale õppekava läbimist toimub pidulik leeripüha, kus leerilapsed saavad õnnistuse, neid võetakse esimest korda armulauale ning neist saavad täieõiguslikud koguduse liikmed.

Traditsiooniliselt kannavad tütarlapsed leeripühal valget kleiti või muud pidulikku heledat riietust, noormehed tumedat ülikonda. Leerilastele sobib peale leeriõnnistamist kinkida lilli.

50 aastat peale leeriõnnistamist tähistatakse nö. “kuldleeri”. Tavaliselt laenud toimuvad kuldleeripühad augustikuus, enne kuldleeri tulekut on hea õpetajaga ühendust võtta.

Oma soovist leeri tulla tuleb anda teada koguduse õpetajale, kellega koos lepitakse kokku tundide läbiviimise ajad ja kohad ning leeripüha aeg ja koht.