Liikmeks saamine

Kui ristimine on koguduse liikmeks saamise sakrament, siis püha armulaud on koguduse liikmeks olemise sakrament.

Nii saab inimene Kristuse Ihu ehk koguduse liikmeks ristimisega.

Koguduse täieõiguslikuks liikmeks saab inimene esimene püha armulaua läbi, mis tavaliselt toimub koos leeriõnnistamisega. Sellega saab inimene õigused ja kohustused, mis koguduse liikmel on.

Koguduse liikmeks võib saada ka ületulekuga teisest kogudusest, näiteks elukoha vahetamise korral. Siis tuleb minna elukohajärgse koguduse õpetaja juurde, kes saadab inimese eelmise koguduse õpetajale autoliising kirjaliku kirikutähe nõudmise. Selle alusel saadetakse kirikutäht, mis kinnitab inimese isikuandmed ja täisõiguslikuks kiriku liikmeks oleku. Edaspidi saab uustulnuk vabalt osaleda armulaual ja kõigis teistes töödes ja talitustes.

Õigused ja kohustused

Iga ristitud ja leeris käinud inimene on koguduse liige sellest tulenevate õiguste ja kohustega. Koguduse liikme õiguseks ja kohuseks on:

käia jumalateenistustel
palvetada ja lugeda Piiblit
käia armulaual
tasuda iga-aastast koguduse liikmemaksu, mille suurus on soovitatavalt 1% sissetulekust
võtta osa koguduse juhtorganite valimisest ning olla ise valitud
olla laulatatud
ristida oma lapsed
saata oma lapsed leeri
saada kristlikult maetud
olla aktiivne koguduse liige

Liikmeannetus

Kõikidel aegadel on usklikud toonud Jumalale tänuohvri kõige hea eest, mida nad on Temalt saanud. See antakse kas otse abivajajale või tuuakse pühakotta annina.

Tänapäevases mõttes on koguduseliikme kohus oma koguduse ja pühakoja ülalpidamine.

See sisaldab nii maksud, palgad, kommunaalkulud, remondid. Seejärel ka kulud erinevateks koguduse eluavaldusteks nagu laste õpetamine, abivajajate väikelaen aitamine, evangeeliumi sõnumi levitamine ja palju muud. Tegevusvaldkonnad sõltuvad iga koguduse võimalustest ja huvidest, kuid iga tegevus vajab kaasajal ka raha.

Üheks annetamise vormiks on iga täiskasvanud ja täisõigusliku kristlase isiklik nimeline liikmeannetus. Liikmeannetus on Eestis soovitavalt 1 % kõigist inimese sissetulekutest.

Liikmeannetuse tasujale väljastatakse selle kohta kviitung ja tehakse märge liikmekaardile. Liikmemaksu tasujate nimekiri on olemas ka arvutis. Liikmeannetus lainaa makstakse tavaliselt kord aastas (võib ka tasuda osadena) ja koguduses võtavad seda vastu õpetaja ja juhatuse esimees.

Kogudus teeb oma liikmetele hinnasoodustusi ristimiste, laulatuste, matuste aga ka kirikukontsertide piletite osas.