Sõpruskogudused

2.detsembril 2001.aastal kirjutasime Puškinis (Tsarskoje Selo) alla sõpruslepingu Ingeri Kiriku Puškini Evangeelse Luterliku Soome kogudusega Venemaal. Koguduse õpetaja Vladimir Batuhtin, kes ise pärineb Narva jõe teiselt kaldalt, on kõik need aastad koostöös Ingeri ja Soome kirikuga korraldanud kõik soomekeelsed jumalateenistused Narva koguduses, abistanud kogudust venekeelse kirjandusega, vahendanud humanitaarabi. Tihedalt on Narvaga seotud ka Ingeri kiriku praegune piiskop Aarre Kuukauppi, kes 1968.a. käis leeris Narva Aleksandri väikeses kirikus.
14. juunil 2003.a. kirjutasime Narva kiirlaen kogudusemajas alla sõpruslepingule Soome kiriku Porvoo soomekeelse praostkonna kaheksa kogudusega: Porvoo, Loviisa, Artjärvi, Askola, Lapinjärvi, Myrskyla, Pornaineni ja Pukkila kogudustega. Järgmise aasta detsembris lisandus sellele lepingule veel Sipoo kogudus. Sellele järgnevalt on igal aastal toimunud vastastikused külaskäigud: viibitud Soomes noortelaagris, käidud kontsertreisidel, osaletud Loviisa rahufoorumil. Samuti on Narva kogudust külastanud tihti kogudusereisid Porvoo praostkonnast.

Üks sidemete algatajatest, Askola ülemõpetaja Heikki Hakamies, valiti 2007.a. Porvoo praostiks.