Jumalateenistused

Aleksandri Suurkirikus:

Venekeelsed jumalateenistused igal pühapäeval kell 13.00

Alates 2. juunist eestikeelsed jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Mihkli kirikus:

Eestikeelsed jumalateenistused oktoobrist maini igal pühapäeval kell 11.00
Soomekeelsed jumalateenistused igal teisel ja neljandal laupäeval kell 11.00

Jumalateenistus on kristlaste Jumala teenimise vorm, kus palvetatakse, lauldakse, kuulatakse jutlust ja saadakse osa armulauast. Jumalateenistusi peetakse üldjuhtudel kirikuhoones, v.a. erilistel puhkudel peetavad teenistused, näit. surnuaiapühad, mis toimuvad surnuaial.

Kirikusse sisenedes võtavad mehed maha oma mütsid, jäädakse vaikseks ja loetakse palve ja/või tehakse ristimärk. Enne teenistuse algust lülitatakse välja ka mobiiltelefonid.

Eeskojas või kiriku ukse juures asuvasse annetuskasti lastakse oma ohvriraha ning võetakse lauluraamat või laululeht. Suurkirikus toimuvatel jumalateenistustel on kotikorjandus.

Kõiki üld-ja vastulaule laulab kogudus kaasa. Üldlaulude numbrid asuvad kantsli kõrval rippuval tahvlil, teenistuse korra võib leida lauluraamatu lõpust. Oreli eel-ja järelmänge kuulatakse vaikuses.

Püsti tuleb seista algusliturgia, kiituslaulu, Piiblilugemiste, palvetamise, armulaua pühitsemise ja õnnistamise ajal, muul ajal võib istuda. Enne teenistuse algust võib õpetajale tuua eestpalve või mälestamise soovid. Mälestamise lugemise ajal seisavad lähedased.

Teenistuse lõppedes asetatakse lauluraamatud tagasi oma kohale, konkreetseks kuupäevaks trükitud laululehed võib kaasa võtta.