Konfirmatsioon ehk Leer

Lapsena ristimisel tunnistavad lapse eest usku tema vanemad ja ristivanemad. Täiskasvanuks saades tuleb inimesel oma usku ise tunnistada, milleks on tarvilik käia leeris ehk konfirmatsioonis.

Enne leeriõnnistuse saamist tuleb käia koguduse õpetaja juures tundides, kus seletatakse usu olemust, Piiblit, kiriku ülesannet ja palju muud. Peale õppekava läbimist toimub pidulik leeripüha, kus leerilapsed saavad õnnistuse, neid võetakse esimest korda armulauale ning neist saavad täieõiguslikud koguduse liikmed.

Traditsiooniliselt kannavad tütarlapsed leeripühal valget kleiti või muud pidulikku heledat riietust, noormehed tumedat ülikonda. Leerilastele sobib peale leeriõnnistamist kinkida lilli.

50 aastat peale leeriõnnistamist tähistatakse nö. “kuldleeri”. Tavaliselt laenud toimuvad kuldleeripühad augustikuus, enne kuldleeri tulekut on hea õpetajaga ühendust võtta.

Oma soovist leeri tulla tuleb anda teada koguduse õpetajale, kellega koos lepitakse kokku tundide läbiviimise ajad ja kohad ning leeripüha aeg ja koht.